18 اسفند 1399
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
دوشنبه, 06 بهمن 1399 ساعت 11:42

ضرورت رعایت کامل مفاد ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن در استان بوشهر

رئیس اداره امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، گفت: بر مبنای ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن، بهره برداران معدنی فقط تا پایان سال جاری 99 فرصت دارند نسبت به درخواست و تمدید پروانه معدنی فعالیت خود اقدام نمایند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا؛ رشید مرادی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل تعیین تکلیف وضعیت بهره بردارانی که نسبت به اجراء و رعایت کامل و دقیق مفاد ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن اقدام لازم و به موقع را نداشته‌اند، اعلام کرد : بهره برداران معادن به شرط معتبر بودن پروانه بهره برداری در زمان درخواست تمدید؛ فعال بودن معدن، تعیین تکلیف حقوق دولتی، رعایت ضوابط فنی و ایمنی و سایر مراحل تمدید پروانه و... می توانند نسبت به تمدید اعتبار مجوز اقدام نمایند.

وی افزود : بهره برداران معادن در صورت ارائه درخواست تمدید ، صرفا تا پایان سال جاری فرصت دارند تا کلیه اقدامات و مراحل اجرایی ماده 45 آئین نامه اجرای را انجام و تمدید پروانه بهره برداری تا اتمام سالجاری انجام دهند.

بدیهی است پس از پایان سالجاری هیچ عنوان اقدامی در این زمینه مقدور نخواهد بود و ملاک عمل،اجرای کامل ماده 45 آئین نامه اجرایی قانون معادن خواهد بود.