04 آذر 1399
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
دوشنبه, 11 آذر 1398 ساعت 12:14

ارائه مشوق‌های صادراتی باید در دستور کار دولت باشد

ANSARI687856رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در مراسم بیست و سومین سالروز ملی صادرات در سالن اجلاس سران گفت: سطح معیشت و زندگی مردم وابسته به صادرات است، این مهم باید مدنظر قرار بگیرد.

به گزارش جهان معدن و به نقل از شاتا، محمد رضا انصاری افزود: همه کشورهای توسعه یافته توجه به صادرات را در کنار رونق تولیدشان مدنظر قرار داده اند، مالزی از ۳ میلیارد دلار صادرات به حدود ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات در سال گذشته رسید.

وی ادامه داد: جهش قیمت ارزی یک پتانسیل صادراتی برای کشور به وجود آورده است، باید از این فرصت استفاده کرد.

انصاری اضافه کرد: حدود ۸ هزار صادرکننده داریم، مقام ۴ یا ۵ مهندسی جهان را داریم و پتانسیل های مدیریتی و علمی وافری داریم و باید مکانسیم های استفاده از این ظرفیت ها و استعدادهای ملی باید کشف شود.

رئیس انجمن صادرکنندگان فنی و مهندسی گفت: سرمایه ۱۰۰ میلیون دلاری صندوق ضمانت صادرات برای صدور ضمانت نامه های صادراتی کفایت نمی کند، افزایش این سرمایه باید پیگیری بشود.

انصاری افزود: صندوق ضمانت صادرات چند برابر کفایت سرمایه خود ضمانت نامه صادر می کند، این رقم در مقابل سرمایه صندوق های مشابه کشورهایی مانند ترکیه و عربستان قابل توجه نیست.

وی ادامه داد: ارایه مشوق ها و جوایز به موقع صادراتی باید در دستور کار قرار بگیرد، مشوق ها اثر بزرگی دارند.

رئیس انجمن صادرکنندگان فنی و مهندسی کشور تصریح کرد: رشد ۱۲ درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی کشورمان به ۴۵ درصد در دهه ۸۰ رسید که این ارتقا بخاطر ارایه جوایز صادراتی تا ۸ درصد بوده است، اما این روال از سال ۹۰ دیگر متوقف شد.

انصاری گفت: پیگیری تخصیص بودجه یک هزار و ۳۰۰ میلیارد تومانی مشوق های صادراتی که در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد، باید در دستور کار قرار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: وزارتخانه ها و دستگاه های مرتبط و ذیربط باید ملزم به ارایه خدمات به دارندگان کارتهای صادرکننده نمونه و ممتاز بشوند.

انصاری تاکید کرد: تمهیداتی باید اندیشیده شود که ضمانت نامه های صندوق ضمانت صادرات در همه کشورها به عنوان ضمانت نامه بانکی پذیرفته بشود.

وی افزود: استعداد صادرات ۳۴ میلیارد دلاری صادرات سالانه خدمات فنی و مهندسی را داریم و با کمک افزایش ضمانت نامه ها، می توانیم رقم ۵۰۰ میلیون دلاری صادرات کنونی این خدمات را به ۷ میلیارد دلار برسانیم.

انصاری تصریح کرد: داشتن کارگروهی برای حل و فصل مسایل صادرات در سطح وزارتخانه برای کاهش بروکراسی ضرورت دارد.