29 آبان 1398
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
سه شنبه, 18 تیر 1398 ساعت 11:38

مرکز آمار ایران گزارش داد: کاهش شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در زمستان 97

shakhestolidkonandeشاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن طی زمستان 97 نسبت به سه فصل نخست سال گذشته کاهش یافت.
به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز آمار ایران طی گزارشی تحت عنوان «شاخص قیمت تولیدکننده در ایران بر مبنای قیمت سال پایه 1390» تشریح کرد که بر مبنای آن شاخص قیمت تولیدکننده بخش معدن در سال 97 به حدود 349.9 رسید. این رقم در سال 96 معادل 232 بود.


شاخص قیمت تولید کننده بخش معدن طی فصل‌های بهار، تابستان، پاییز و زمستان 97 به ترتیب 288.8، 324.7، 380.4 و 405.9 بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال 96 به ترتیب 14.3، 12.4، 17.2 و 6.7 درصد افزایش یافت.
در بخش استخراج سنگ‌های آهنی، شاخص قیمت در سال 97 با افزایش 61.9 درصدی سال قبل، به 471.6 رسید. افزایش شاخص قیمت این بخش به طور عمده تحت تاثیر افزایش قیمت کنسانتره آهن پدید آمد.
در سال 97، شاخص قیمت در بخش استخراج سنگ مس با 91.5 درصد افزایش نسبت به سال قبل، به عدد 197.1 رسید.
در بخش استخراج سنگ‌های تزیینی، شاخص قیمت در سال 97 با افزایش 21 درصدی نسبت به سال قبل، به عدد 270.5 رسید.
شاخص قیمت در بخش استخراج شن و ماسه نیز در سال گذشته، 321.1 بود که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ماقبل آن، 24.3 درصد افزایش یافت.
در بخش استخراج سنگ کرومیت، طی سال 97، شاخص قیمت 418 بود که نسبت به رقم مدت مشابه سال ماقبل آن، 32.6 درصد افزایش یافت.