30 دی 1398
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
شنبه, 16 شهریور 1398 ساعت 16:06

در جلسه تامین آلومینا مطرح شد؛ در تامین مواد اولیه اولویت با تولیدات داخلی است

184A7388در جلسه پیگیری تامین آلومینای مورد نیاز صنعت آلومینیوم کشور بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های معدنی و تامین مواد اولیه از تولیدات داخلی کشور تاکید شد.
به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این جلسه با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص نگاه به داخل و اهمیت خودکفایی در بخش‌های مختلف کشور، اظهار داشت: برنامه ریزی روی تامین حداکثری نیازهای صنعتی و معدنی کشور از محل منابع و تولیدات داخلی در دستور کار وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

توجه به برخی اقلام و محصولات راهبردی در توسعه صنعتی و معدنی کشور و احصاء موارد در راستای تحقق خودکفایی، در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
طی این جلسه وزیر صمت برنامه‌های سازمان‌های توسعه‌ای این وزارتخانه از جمله ایمیدرو و ایدرو را در چارچوب برنامه‌های عملیاتی تعیین شده برای تامین و تولید اقلام راهبردی مورد بررسی قرار داد.
همچنین رحمانی در پایان این جلسه بر ضرورت تسریع در راه اندازی برخی طرح‌های صنعتی و معدنی که در زمینه خود کفایی کشور دارای اهمیت ویژه‌ای هستند تاکید کرد.