09 خرداد 1399
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
یکشنبه, 17 فروردين 1399 ساعت 18:04

افزایش خوداتکایی صنعتی در سال جهش تولید با افزایش حقوق ورودی 95 تعرفه

به گزارش ماهنامه جهان معدن و به نقل از شاتا، مهدی صادقی نیارکی با اشاره به نامگذاری سال 99 از سوی مقام معظم رهبری با عنوان جهش تولیدگفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری ، اولویت وزارت صمت در سال جاری تمرکز بیشتر بر اجرای سیاست های حمایتی از بخش صنعت خواهد بود ودر این راستا نیز تعرفه ها با رویکرد صیانت از صنایع داخلی مورد بازنگری قرار گرفت.

سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: تغییرات تعرفه های مربوط به بخش صنعت در سال 99 پس از بررسی های لازم توسط دفاتر تخصصی معاونت امور صنایع در کمیسیون ماده یک تصویب و طی مصوبه هیئت محترم وزیران ابلاغ شد.
صادقی نیارکی در ادامه خاطر نشان کرد: حدود 7هزار تعرفه در حوزه صنعت وجود دارد که بخشی از این تعرفه ها در راستای شفاف سازی و صیانت تولیدات داخلی اصلاح و مورد بازنگری قرار گرفت.
وی تصریح کرد: به منظور حمایت از تولید داخلی و مدیریت واردات حقوق ورودی 95 ردیف تعرفه افزایش و 237 ردیف تعرفه نیز ایجاد و تفکیک سازی شد.این سیاست به منظور شفاف سازی و جلوگیری از خلاف اظهاری وحمایت از تولید داخل و تسریع در امور گمرکی واردات مواد اولیه واسطه ای وکالاهای مورد نیاز اتخاذ شده است.
سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت اظهار امیدواری کرد با اصلاح تعرفه های فوق بسترهای مناسبی برای رونق و جهش تولید فراهم شود.