29 ارديبهشت 1398
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
شنبه, 10 آذر 1397 ساعت 14:07

8 راهکار بالا بردن استانداردهای زیست محیطی در فعالیت‌های معدن

zistمرکز پژوهش‌های مجلس، ضرورت اجرای 8 اقدام را برای بالا بردن استانداردهای زیست محیطی در فعالیت‌های معدن پیشنهاد داد.
به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی قوانین و مقررات محیط زیستی حاکم بر فعالیت‌های معدنی، گزارش داد: برنامه‌ریزی بر ‌مبنای شاخص‌های توسعه پایدار - با درنظر گرفتنِ هم‌زمان جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌ محیطی طرح‌های توسعه‌ای- راهکار صیانت از محیط زیست در کنار دستیابی به توسعه اقتصادی و فرهنگی محسوب می‌شود. با این حال، شاخص‌های بومی توسعه پایدار برای بخش معدن که متناسب با مختصات اقلیمی، اقتصادی و اجتماعی کشور باشد، هنوز مشخص نشده ‌است.


در ادامه این گزارش امده است: به رغم تاکید برنامه‌های مختلف توسعه کشور بر ضرورت توسعه پایدار، قوانین و مقررات حاکم بر بخش معدن با نگاه محدود سازمانی و با تمرکز صرف به برخی از محورهای توسعه پایدار تهیه می‌شوند. تا زمانی که تمرکز مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت تنها بر توسعه هر‌چه بیش‌تر بخش معدن باشد و سازمان‌ حفاظت محیط زیست تنها به جنبه‌های زیست‌محیطی فعالیت‌های معدنی تاکید کند، توسعه پایدار در بخش معدن که بتواند منجر به افزایش رفاه مردم در مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور شود، محقق نخواهد شد.
در‌حال حاضر، قوانین و ضوابط زیست ‌محیطی فعالیت‌های معدنی غیرشفاف و در برخی موارد، ناکارامد هستند که موجب کند شدن توسعه پایدار بخش معدن می‌شوند.
پیشنهادهای کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس برای ارتقای عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست، برای جلوگیری از وضع قوانین موازی و ایجاد پنجره واحد برای توسعه پایدار بخش معدن شامل «تنقیح قوانین زیست محیطی حوزه معادن و صنایع معدنی و حذف و اصلاح قوانین غیرشفاف و متناقض»، «اصلاح ایین نامه‌های موجود و کاهش پیچیدگی و اشفتگی قوانین و مقررات» و «شفاف سازی فرایند نظارت سازمان حفاظت محیط زیست بر فعالیت‌های معدنی براساس معیارهای علمی و مشخص و خودداری از برخورد سلیقه‌ای و غیرکارشناسی» است.
همچنین، «اصلاح قوانین و مقررات کلیدی و اثرگذار در تعامل سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت معدن و تجارت»، «تدوین استانداردهای ملی الودگی محیط زیستی فعالیت‌های معدنی»، «اصلاح روند فعالیت شرکت‌های مشاور زیست محیطی»، «ارایه گزارش‌های نظارتی و پایش زیست محیطی معادن توسط مسوولان فنی معادن» و نیز «صدور مجوز اکتشاف و بهره برداری معادن بر اساس نقشه راه مشخص و با رویکرد ملی»، از دیگر موارد مذکور است.