27 تیر 1398
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
شنبه, 15 دی 1397 ساعت 16:48

رشد 18 درصدی تولید فولاد خام در 8 ماه

photo 2017-08-25 00-00-09آمار عملکرد واحدهای فولادسازی عمده کشور تا آبان ماه امسال نشان داد: تولید فولاد میانی (خام) به رقم 16 میلیون و 640 هزار تن رسید که نسبت به دوره مشابه پارسال 18 درصد رشد نشان می‌دهد.
به گزارش جهان معدن به نقل از ایرنا، آمار جداول منتشر شده انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نشان می‌دهد، پارسال در دوره هشت ماهه، 14 میلیون و 169 هزار تن فولاد خام (میانی) تولید شد.


علاوه براین کل محصولات فولادی تولیدی در این مدت 14 میلیون و 232 هزار تن بود و در مقایسه با هشت ماه 96 (12 میلیون و 993 هزار تن)، 10 درصد رشد را ثبت کرد.
آمار مربوطه نشان می‌دهد تولید بیلت و بلوم (شمش) در هشت ماه امسال به 9 میلیون و 258 هزار تن رسید که 23 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد.
همچنین تولید اسلب (شمش) در این مدت با رقم هفت میلیون و 382 هزار تن در مقایسه با مدت مشابه پارسال 11 درصد رشد نشان می‌دهد؛ میزان تولید آهن اسفنجی نیز در هشت ماهه امسال 17 میلیون و 363 هزار تن بود که در مقایسه با 14 میلیون و 600 هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال 19 درصد افزایش نشان می‌دهد.
رشد تولید 22 درصدی میلگرد
براساس این آمارها، تولید میلگرد در مدت هشت ماهه امسال نیز پنج میلیون تن بود و در مقایسه با چهار میلیون و 102 هزار تن عملکرد دوره مشابه در سال گذشته 22 درصد رشد یافت.
علاوه بر این، تولید ورق گرم نیز در این مدت پنج میلیون و 555 هزار تن و ورق سرد یک میلیون و 652 هزار تن بود که به ترتیب در مقایسه با مدت مشابه پارسال 9 و پنج درصد افزایش یافت.
تولید تیرآهن نیز در دوره مورد بررسی 606 هزار تن، ورق پوشش‌دار 909 هزار تن و سایر اقلام فولادی به 510 هزار تن رسید که به ترتیب 9 ، 10 و هشت درصد نسبت به هشت ماهه مشابه در سال 96 کاهش نشان می‌دهد.
صادرات بیش از 3.3 میلیون تنی فولاد خام
بررسی جداول آماری یاد شده نشان می‌دهد در زمینه صادرات فولاد در مدت هشت ماهه امسال صادرات فولاد خام (میانی) به رقم سه میلیون و 353 هزار تن رسید که نسبت به چهار میلیون و 225 هزار تن مدت مشابه سال 96 کاهش 21 درصدی دارد.
کل محصولات فولادی صادراتی در دوره مورد بررسی به رقم یک میلیون و 920 هزار تن رسید که در مقایسه با رقم 940 هزار تن صادرات هشت ماهه پارسال رشد 104 درصدی نشان می‌دهد.
این آمار نشان می‌دهد صادرات بیلت و بلوم (شمش) در هشت ماهه امسال به رقم 2 میلیون رسید و نسبت به عملکرد دوره مشابه پارسال(2 میلیون و 325 هزار تن)، کاهش 14 درصدی دارد.
همچنین اسلب (شمش) صادراتی فولادسازان به رقم یک میلیون و 353 هزار تن رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال، 29 درصد افت یافت.
علاوه بر این، صادرات آهن اسفنجی نیز به میزان 400 هزار تن در هشت ماهه 97 رقم خورد که نسبت به 507 هزار تن عملکرد هشت ماهه منتهی به آبان پارسال 21 درصد کاهش نشان می‌دهد.
صادرات ورق پوشش‌دار بالاترین میزان رشد
آمار صادرات تیرآهن، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش‌دار و دیگر اقلام فولادی در مدت هشت ماهه امسال نشان می‌دهد که بالاترین رشد صادرات مربوط به ورق پوشش‌دار نسبت به عملکرد دوره مشابه سال گذشته 181 درصد است.
میزان صادرات ورق پوشش‌دار در دوره این گزارش به 121 هزار تن رسید که در مقایسه با عملکرد 43 هزار تنی دوره مشابه پارسال 181 درصد رشد نشان می‌دهد.
صادرات میلگرد نیز به 976 هزار تن رسید، ورق سرد به میزان 18 هزار تن، تیرآهن 172 هزار تن و ورق گرم نیز 517 هزار تن بود که به ترتیب 173 درصد، 157، 52 و 39 درصد افزایش در مقایسه با دوره مشابه در سال گذشته را ثبت کردند.
علاوه بر این، صادرات سایر اقلام فولادی نیز در دوره مورد بررسی 116 هزار تن بود که نسبت به 46 هزار تن عملکرد دوره هشت ماهه سال 96 رشد 152 هزار تنی دارد.
کاهش 18 درصدی واردات فولاد خام
برابر آمار مورد بررسی، میزان واردات فولاد میانی(خام) در دوره مورد بررسی به رقم 27 هزار تن رسید که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 18 درصد کاهش داشت و کل محصولات فولادی وارداتی نیز برابر با 693 هزار تن بود که نسبت به هشت ماهه 96 بیش از 54 درصد کاهش داشت.
اسلب (شمش) وارداتی نیز در هشت ماهه امسال به یک هزار تن رسید در حالی که در دوره مشابه پارسال 12 هزار تن بود و به این ترتیب 92 درصد کاهش دارد.
عملکرد واردات بیلت و بلوم نیز رقم 26 هزار تنی را نشان می‌دهد که نسبت به 21 هزار تن واردات هشت ماهه پارسال 24 درصد رشد دارد.
افت 72 درصدی واردات ورق گرم
جداول آماری مورد بررسی نشان می‌دهد که واردات تیرآهن، میلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش‌دارو سایر اقلام فولادی وارداتی در دوره هشت ماهه امسال نیز کاهش داشت. در زمینه ورق گرم با 72 درصد بیشترین افت را نسبت به دوره مشابه در سال 96 شاهد بودیم.
میزان واردات ورق گرم در دوره این گزارش 178 هزار تن شد که در مقایسه با 637 هزار تن عملکرد هشت ماهه پارسال، 72 درصد کاهش یافت.
واردات تیرآهن در این مدت 20 هزار تن، میلگرد 30 هزار تن، ورق سرد 232 هزار تن، ورق پوشش‌دار 196 هزار تن و سایر اقلام فولادی وارداتی به 37 هزار تن رسید که به ترتیب 17 درصد، 45، 50، 25 و 30 درصد کاهش در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته دارد.
بر اساس این گزارش صادرات محصولات معدن و صنایع معدنی در هشت ماهه امسال به رقم 6 میلیارد و 874 میلیون دلار رسید که در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد هفت درصدی را نشان می‌دهد.
هشت ماهه امسال بیش از 39 میلیون و 882 هزار و 882 تن انواع محصولات معدن و صنایع معدنی به ارزش 6 میلیارد و 874 میلیون و 130 هزار دلار صادر شد که از نظر وزنی 10 درصد کاهش، اما نگاه ارزشی هفت درصد افزایش نشان می‌دهد.
بر پایه این گزارش، در این مدت صادرات محصولات زنجیره فولاد به رقم سه میلیارد و 298 میلیون و 923 هزار دلار رسید که نسبت به مدت مشابه پارسال 46 درصد رشد نشان می‌دهد.