17 بهمن 1401
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
شنبه, 14 آبان 1401 ساعت 11:48

تجدید3 آگهی فراخوان یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی در زرشوران

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران 3 آگهی فراخوان یک مرحله ای را تجدید کرد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو)، شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به منظور ایجاد فضای رقابتی بیشتر در نظر دارد 3 آگهی فراخوان یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی را تجدید کند. متقاضیان می توانند با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد مربوطه تا پایان وقت اداری(ساعت16) روز شنبه 14 آبان 1401 اقدام کنند. این متقاضیان مکلفند پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری(ساعت 16) روز شنبه مورخ 28 آبان 1401 در سامانه فوق بارگذاری کنند.

آگهی خرید و تحویل 200 تن سیانیدسدیم قرصی با خلوص98 درصد

شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران اعلام کرد: مدت زمان اجرای پروژه خرید و تحویل 200 تن سیانید سدیم قرصی با خلوص98 درصد چهارماه بوده و زمان بازگشایی پاکت ارزیابی نیزساعت 8 صبح روز دوشنبه 30 آبان ماه 1401 است.

تجدید آگهی حفاری یک حلقه چاه تست پمپاژ و انجام آزمون مربوطه

علاوه بر این، آگهی مناقصه انجام عملیات حفاری یک حلقه چاه (200 متر) تست پمپاژ و انجام آزمون مربوطه در معدن طلای زرشوران نیز تجدید شد. مدت زمان اجرای این پروژه 2 ماه در نظر گرفته شده است. همچنین زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی ساعت 8:40 صبح روز دوشنبه 30 آبان ماه 1401 خواهد بود.

تجدید فراخوان خرید و تحویل 50 تن سود پرک پولکی با خلوص 98 درصد

همچنین شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران آگهی فراخوان خرید و تحویل 50 تن سود پرک پولکی با خلوص 98 درصد را نیز تجدید کرد. مدت زمان اجرای این پروژه نیز6 ماه شمسی در نظر گرفته شده است. پاکات ارزیابی کیفی پیشنهادهای این مناقصه روز دوشنبه 30 آبان سال جاری ساعت 9:30 صبح بازگشایی خواهند شد.

محل اجرای پروژه و همچنین بازگشایی پاکت های ارزیابی مربوط به این 3 فراخوان نیز شرکت گسترش معادن و صنایع معدنی طلای زرشوران به نشانی استان آذربایجان غربی، شهرستان تکاب،کیلومتر 38 جاده تخت سلیمان، روستای زرشوران اعلام شده است.