11 خرداد 1402
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
یکشنبه, 27 شهریور 1401 ساعت 13:02

تأمین زیرساخت 38 معدن در خراسان شمالی و تعیین تکلیف 58 واحد معدنی راکد

رئیس اداره امور معادن اداره کل صمت استان خراسان شمالی گفت: تاکنون ۳۸ معدن در استان تأمین زیرساخت (راه‌سازی و برق‌رسانی) و 58 واحد معدنی راکد استان، تعیین تکلیف و سلب صلاحیت شده‌اند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازشاتا، وحید ابراهیمی با بیان این خبر افزود: در یک دهه اخیر ۱۷ فقره مزایده جهت واگذاری و فعالسازی معادن مشمول انجام شده و سال جاری برگزاری مزایده سراسری کشوری برای واجدین صلاحیت فنی و مالی در دستور کار قرار دارد.

رییس امور معادن اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی اظهار کرد: در خراسان شمالی، تا کنون 272 پروانه بهره برداری معدن صادر شده است.

ابراهیمی گفت: از مجموع 272 فقره پروانه بهره برداری تعداد 160 واحد معدنی با ظرفیت های مختلف فعال هستند.

وی همچنین عنوان کرد: از مجموع 272 پروانه بهره برداری تعداد ۵۴ واحد معدنی غیرفعال هستند که فعالسازی آنها دردست پیگیری است و در صورت عدم اقدام بهره برداران در مهلت مقرر مستندات سلب صلاحیت آنها وفق قوانین و مقررات به شورای عالی معادن کشور یا شورای معادن استان ارائه تا در فهرست مزایده قرار گیرند.

ابراهیمی گفت: از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تا به امروز تعداد ۱۰ واحد معدنی غیرفعال با پیگیری این اداره کل و همچنین برگزاری ۲ فقره مزایده در سال گذشته فعالسازی و به چرخه تولید بازگشته است.

وی خاطرنشان کرد: روز گذشته سه واحد معدنی غیرفعال استان در زمینه استخراج مواد معدنی مصالح ساختمانی و یا متقاضی انصراف از ادامه فعالیت تعیین تکلیف شدند و شورای معادن استان رای به سلب صلاحیت این واحدها داد تا در فهرست مزایده قرار گیرند.