11 خرداد 1402
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
دوشنبه, 21 شهریور 1401 ساعت 16:13

صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری محصولات بخش معدن و صنایع معدنی

بررسی آمارهای تجارت خارجی در پنج ماهه ابتدایی امسال حاکی از صادرات ۴.۸ میلیارد دلاری محصولات بخش معدن و صنایع معدنی است. آماری که در هم‌سنجی با پارسال افت ۵ درصدی ارزشی و ۳ درصدی وزنی نشان می‌دهد.

به گزارش جهان معدن به نقل از معدن نامه، این میزان صادرات معادل ۱۷ میلیون و ۶۷۵ هزار تن انواع محصولات است که از نظر وزنی کاهشی ۳ درصدی داشته است.

در این مدت بیشترین ارزش صادرات مرتبط با گندله آهن (۱۲۶%+) و آلومینیم (۹۲%+) و انواع فروآلیاژ (۸۵%+) و روی ۳۳%+ و مس ۱۱%+ بوده است.

گندله آهن با صادرات ۱۵۱ میلیون دلاری و رشد ۱۲۶ درصدی قرار گرفته است. این میزان صادرات معادل ۱ میلیارد و ۲۹۰ میلیون تن است که از نظر وزنی افزایشی ۹۸ درصدی داشته است.

پس از آن، آلومینیم با صادرات ۴۸۱ میلیون و ۶۰۰ هزار دلاری و رشد ۹۲ درصدی قرار گرفته است. این میزان صادرات معادل ۱۸۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تن است که از نظر وزنی افزایشی ۷۷ درصدی داشته است.

پس از آن، انواع فروآلیاژ با صادرات ۴۰ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری و رشد ۸۵ درصدی قرار گرفته است. این میزان صادرات معادل ۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تن است که از نظر وزنی افزایشی ۶ درصدی داشته است.

پس از آن، روی با صادرات ۲۵۱ میلیون دلاری و رشد ۳۳ درصدی قرار گرفته است. این میزان صادرات معادل ۸۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تن است که از نظر وزنی تغییری نداشته است.

پس از آن، مس و محصولات پایین‌دستی با صادرات ۷۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دلاری و رشد ۱۱ درصدی قرار گرفته است. این میزان صادرات معادل ۱۱۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن است که از نظر وزنی افزایشی ۲۵ درصدی داشته است.

در این مدت زنجیره فولاد و محصولات فولادی با صادرات ۲ میلیارد و ۲۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار دلاری و کاهش ۲۹ درصدی داشته است. این میزان صادرات معادل ۳ میلیارد و ۷۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن است که از نظر وزنی افزایشی ۲ درصدی داشته است.

در پنج ماهه نخست امسال همچنین «سایر معدن و صنایع معدنی»‌ با ۴۳۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار و ثبت رشد ۳۹ درصدی صادرات معادل ۴ میلیارد و ۳۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تن داشته که از نظر وزنی افزایشی ۴ درصدی داشته است.

حوزه معدن و صنایع معدنی طبق آمار گمرک ایران، در ۵ ماه ابتدای سال ۴.۸ میلیارد دلار صادرات داشته که افت ۵% ارزشی و ۳%- وزنی دارد و واردات نیز با جهش ۳۴%+ به ۱.۷۷ میلیارد دلار رسیده است.

فولاد شاهد افت ارزش صادرات ۲۹% ارزش و ۲۱% وزنی بوده که مرتبط با محدودیتهای برق تابستان در کنار افت حدود ۴۵% قیمتهای جهانی بوده که باعث افزایش خام فروشی و رشد صادرات گندله شده است.

روند تغییرات ماهانه صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی ایران به تفکیک ماه

عملکرد ماه مرداد صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی ایران ۸۷۲ میلیون دلار بوده که رشد ۶.۴% ماهانه داشته، لکن از مرداد سال قبل حدود ۲.۹% کمتر است و افت قیمتهای جهانی و محدودیتهای برق و تولید از عمده دلایل کاهش صادرات بخش معدن ایران در مرداد ۱۴۰۱ میباشد. سهم محصولات مختلف در سبد صادراتی ایران برای فولاد ۴۰% ، آلومینیم ۱۲%، مس ۱۱%، روی ۷%، سیمان ۴% ، گندله آهن ۴%، زغالسنگ و کک ۳% ، کنسانتره آهن ۳% و آهن اسفنجی ۱% بوده است.