25 شهریور 1398
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

خبر خوش «فملی» برای سهامداران؛ فروش 2ماهه 98 به 31 هزار میلیارد ریال رسید

20190528084506288شرکت ملی صنایع مس ایران بر اساس گزارش منتشرشده در «کدال» موفق به فروش 3100 میلیارد تومانی برای دوماهه نخست سال جاری شده است.