30 ارديبهشت 1403
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

درباره ما

معرفی
پایگاه جهان معدن
پایگاه علمی، تحلیلی و خبری جهان معدن با هدف انتشار جدیدترین اخبار و گزارش های مربوط به بخش معدن و صنایع معدنی و همچنین اخبار مرتبط با این حوزه مهم اقتصاد کشور فعالیت می کند.
بخش معدن و صنایع معدنی طی سال های اخیر به عنوان یکی از حوزه های مهم اقتصادی و پیشران اقتصاد کشور محسوب می شود که مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و انتظار می رود در دولت دوازدهم مورد حمایت های بیشتری قرار گیرد.
پایگاه خبری جهان معدن به عنوان یک سایت علمی، تحلیلی و خبری آمادگی خود را برای انتشار اخبار و گزارش های وزارتخانه ها، سازمان های اقتصادی، کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی، اتاق بازرگانی، تشکل های معدنی، واحدهای صنایع معدنی، دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و همچنین نمایشگاه های مرتبط با این بخش شامل بخش های دولتی و خصوصی و همچنین داخلی و بین المللی اعلام می دارد.