25 شهریور 1398
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

نمایشگاهی برای تبدیل تهدیدها به فرصت‌های طلایی

در واقع هیچ تهدیدی وجود ندارد که فرصتی طلایی تلقی نشود اما غالبا آنقدر غرق در فکر رفع تهدید و تحریم‌ها هستیم که فراموش می‌کنیم اینک زمان موعود است و باید تهدید و تحریم‌هایمان را پلی برای عبور از بحران‌ها تلقی نماییم، کما اینکه چه بسا در برخی موارد در سال‌های اخیر این اتفاق افتاده و توانستیم مواردی را بومی سازی و درونی سازی کنیم.
WhatsApp Image 2019-07-12 at 12.34.16 AMاما آنچه که اهمیت فوق العاده‌ای در سال‌های اخیر پیدا کرده و مقام معظم رهبری هم تاکید داشتند بحث تولید داخل و دوری جستن از اقتصاد نفتی بود که می‌تواند راهگشای خروج از بحران‌های ناشی از تحریم‌ها باشد.
اقتصاد کشوری مثل ایران با این میزان از ذخایر معدنی و علوم و فنون دانش بنیان با ظرفیت‌های تولیدی فراوان و قابل اتکا از جمله نیروی انسانی، سوخت و انرژی ارزان و از همه مهمتر بازارهای مصرف داخل و کشورهای همجوار باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.