02 اسفند 1402
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
یکشنبه, 21 اسفند 1401 ساعت 12:02

59 قرارداد راهسازی و برق رسانی توسط ایمیدرو در حال اجرا است

ایمیدرو در راستای توسعه زیرساخت معادن کشور؛ 59 قرارداد راهسازی و برق رسانی با اعتبار 16.982 میلیارد ریال در دست اجرا دارد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، این قراردادها که مربوط به سال جاری (1401) است، به صورت اجرایی و مطالعاتی هستند.

27 قرارداد اجرایی

با هدف توسعه زیربناهای معادن؛ 27 قرارداد اجرایی راهسازی و برق رسانی به معادن به طول 498.7 کیلومتر در 19 استان و با اعتبار 16.947 میلیارد ریال در دست اجرا است.

قراردادهای مطالعاتی

همچنین 32 قرارداد مطالعاتی( راهسازی و برق رسانی) به طول 876 کیلومتر در 24 استان و با اعتبار145.4 میلیارد ریال در مرحله اجرا است.

طرح ایجاد زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی کشور (مجموعه تحت پوشش ایمیدرو) راهبری اجرای پروژه های زیرساختی از جمله راهسازی و برق رسانی را بر عهده دارد.