18 ارديبهشت 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious

فولاد مباركه با وجدانی آگاه به ایفای مسئولیت اجتماعی می پردازد

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران گفت: اگر چه ایفای مسئولیت اجتماعی در قانون الزام آور نیست و در این زمینه خلاء قانونی داریم اما شرکت فولاد مبارکه با انسان دوستی و وجدان بیدار به ایفای مسئولیت اجتماعی خودش می پردازد

به گزارش جهان معدن ،مسعود بنابیان رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران بااشاره به اهمیت ایفای مسئولیت اجتماعی صنایع و بنگاه های اقتصادی در کشور اظهار کرد: با شیوع کرونا مسئولیت اجتماعی در دنیا مهم شده است؛ اما آنچه که در اتاق ایران به عنوان مسئولیت اجتماعی قلمداد می شود مطابق چارچوب تعریف شده است.

وی ادامه داد: مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه های اقتصادی و متناسب با شرایط موجود بازتعریف می شود و الزام آور نیست؛ به این معنا که نمی توان مسئولیت اجتماعی را به بنگاه اقتصادی تکلیف کرد بلکه به صورت کاملا اختیاری است.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران گفت: الزام به «قانون» مهمترین مسئولیت اجتماعی هر بنگاه اقتصادی است و هر واحد اقتصادی و صنعتی بر اساس وجدان می تواند نسبت به جامعه پیرامون خود وارد میدان شود و به صورت کاملا اختیاری به نیازهای جامعه پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: شیوع کرونا باعث شد تا واحدهای صنعتی و بنگاه های اقتصادی وارد گود شوند و با تجهیز بیمارستانها و تامین اکسیژن به مراکز درمانی یاری رسانی کنند که نمونه بارز آن اقدامات شرکت فولاد مبارکه است.

رعایت دستورالعمل های بهداشتی؛نوعی مسئولیت اجتماعی

بنابیان با اشاره به اینکه حتی رعایت دستورالعمل های بهداشتی در بنگاه های ریز و درشت اقتصادی در راستای حفظ سلامت پرسنل هم نوعی مسئولیت اجتماعی قلمداد می شود، ابراز کرد: شرکت فولاد مبارکه از دو سو هم در حفظ دقیق دستورالعمل‌های بهداشتی به ایفای مسئولیت اجتماعی پرداخته است و هم به صورت اختیاری و بدون الزام در راستای تامین اکسیژن رایگان و تجهیزات مراکز درمانی گام برداشته است.

نبود قوانین در تشویق و حمایت بنگاه های اقتصادی به مسئولیت اجتماعی

وی اعلام کرد: متاسفانه مسئولیت اجتماعی در قوانین کشور ما به ویژه در قوانین امور مالیاتی لحاظ نشده است؛ این در حالی است که در کشورهای دیگر بنگاه های اقتصادی که در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی گام بردارند مشمول بسته های حمایتی و تشویقی قرار می گیرند.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران تاکید کرد: در اکثر کشورهای توسعه یافته بنگاه های اقتصادی و صنعتی با ایفای مسئولیت اجتماعی مشمول معافیت مالیاتی هم می شوند این در حالی است که در کشور ما متاسفانه قانونگذار به این مهم توجه نکرده است.

وی اضافه کرد: مسئولیت اجتماعی در جوامع مدرن و پیشرفته مساله ای مهم است و همه به اهمیت آن باور و اذعان دارند و در چارت سازمانی آن کشور ها هم در نظر گرفته می شود؛ به این معنا که بنگاه های اقتصادی و صنعتی در کشورهای توسعه یافته برای رسیدن به اهداف خود به مسئولیت اجتماعی نگاه ویژه ای دارند؛ چراکه اگر این موضوع مورد غفلت قرار بگیرد آن شرکت در رسیدن به اهداف خود دچار مشکل می شود؛ مساله ای که متاسفانه در کشور ما، رتبه بندی شرکت ها و صنایع بدون در نظر گرفتن جایگاه ویژه مسئولیت اجتماعی از کمبود قانون رنج می برد.

بنابیان گفت: متاسفانه جایگاه تعریف شده مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی در کشور ما در یاری رساندن به نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و هلال احمر خلاصه می شود و این قبیل یاری رسانی را جز هزینه های مقبول در نظر می گیرند؛ در صورتی که مسئولیت اجتماعی طیف وسیعی از یاری رسانی را متناسب با شرایط موجود شامل می شود.

ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه بر اساس نوع دوستی و انسانیت است

وی افزود: ماهیت بنگاه های اقتصادی و صنعتی در سودآوری خلاصه می شود. زمانی که هیئت مدیره شرکت فولاد مبارکه در برابر سهامداران خود موظف به پاسخگویی عملکرد است، تنها توجیه ایفای مسئولیت اجتماعی شرکت فولاد مبارکه به ویژه در تامین اکسیژن رایگان در وجدان بیدار و انسان دوستی این شرکت خلاصه می شود.

رئیس کمیسیون مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی اتاق ایران تصریح کرد: ایفای مسئولیت اجتماعی توسط بنگاه های کوچک و بزرگ اقتصادی به احساس نوع دوستی و انسانیت هیئت مدیره و مدیرعامل واحدهای اقتصادی مربوط می شود. برای نمونه اگر با شیوع کرونا شرکت فولاد مبارکه به تامین اکسیژن رایگان نمی پرداخت از نظر قانونی هیچ گونه اشکالی نداشت و بازخواست نمی شد اما مدیرعامل و هیئت مدیره این شرکت، متناسب با وضعیت جامعه با وجدان بیدار و انسان دوستی در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی گام برداشتند و با این گونه اقدامات جایگاه شرکت فولاد مبارکه نزد افکار عمومی ارتقاء می یابد.

۸۲ راهکار برای احیای معادن کوچک

نتایج مطالعات یک طرح پژوهشی دانشگاهی نشان می‌دهد که احیای معادن کوچک و متوسط در ایران با ۷ چالش عمده مواجه شده و برای رفع این چالش‌ها ۸۲ راهکار پیشنهاد شده است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، در این طرح پژوهشی که با مشارکت شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران و گروه مهندسی معدن دانشگاه بین‌المللی امام خمینی قزوین صورت گرفته از “نبود پشتیبانی فنی و ارائه تضمین مناسب برای اخذ تسهیلات”، “تجهیز و تامین ماشین‌آلات مورد نیازاستخراج و فرآوری”، “عدم شناسایی سرمایه‌گذار مناسب و نبود سازوکار تعاملی مناسب بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر”، “نبود بانک اطلاعاتی جامع و کامل معادن کوچک”، “عدم تمایز بین قوانین معادن کوچک و معادن بزرگ مقیاس”، “نبود ارتباط و پشتیبانی امکانات و زیرساخت ها توسط معادن بزرگ مقیاس”، “تعدد سیاست گذاران و ناهماهنگی بین دستگاههای اجرایی و صدور بخشنامه های متعدد و بعضا متناقض” به عنوان هفت چالش اصلی پیش‌روی احیای معادن کوچک در ایران نام‌برده شده است.

در بخش دیگری از این مطالعه، از مشکلات مدیریتی این بخش نظیر نامشخص بودن ساختار سازمانی و جایگاه یک مجموعه به عنوان متولی مدیریت معادن کوچک و تفسیرهای متفاوت از قوانین در سازمان‌های درگیر معادن به عنوان موانع اصلی پیش روی احیای معادن کوچک مطرح شده است.

این طرح پژوهشی در نهایت ۸۲ راهکار را برای احیای معادن کوچک و متوسط کشور پیشنهاد داده است.

بر این اساس “ایجاد صندوق حمایت از توسعه معادن کوچک با شرایط وام دهی مناسب و پذیرش اوراق بهادار معدنی به عنوان وثیقه اخذ تسهیلات”، “الزام به استاندارد سازی فعالیت ها و ارزیابی ها در معادن کوچک منطبق بر استانداردهای جهانی جهت جذب سرمایه‌گذاری خارجی”، “نحوه حمایت مجموعه های بزرگ معدنی از معادن کوچک”، “تسریع در حل و فصل موضوعات اداری و قانونی معادن کوچک در قالب کارگروه رفع موانع تولید و شورای معادن با رویکرد رشد تولیدات معادن کوچک”، “طراحی و اجرای بانک اطلاعاتی معادن ASM کشور”، “ایجاد گروه سیاستگذاری و نظارت بر امور معادن کوچک مقیاس در ساختار دفتر نظارت بر امور معدنی”، “ایجاد دفتر حمایت و توسعه معادن کوچک در ساختار ایمیدرو” و “برنامه حمایت از تشکیل کنسرسیوم معادن ASM” از مهم‌ترین راهکارهای ۸۲ گانه این طرح پژوهشی است.

در بخش دیگری از این طرح پژوهشی چند مدل مختلف مشارکت عمومی- خصوصی در حوزه فرآوری سیار و نیز توسعه بهره برداری معادن کوچک پیشنهاد شده است.

دست‌اندرکاران این طرح پژوهشی مدل های تغییریافته B.O.T،   B.O.O، امتیازی، مشارکت در سرمایه‌گذاری و مدل بیع متقابل جهت تسهیل فرآیند جذب سرمایه‌گذاری در معادن کوچک را به عنوان مدل‌های قراردادی برای مشارکت در احیای معادن کوچک و متوسط عنوان کرده اند.

بنا بر نتیجه‌گیری صورت گرفته، یکی از موثرترین و مهمترین خروجی‌های این تحقیق، نیاز به کوچینک واحدهای نوپا و مجموعه‌های دارنده مجوز معادن کوچک برای هدایت، اطلاع رسانی و شفاف سازی فرآیندهای اجرایی در معدنکاری کوچک مقیاس از ابتدای فرآیند تا اتصال به پایان زنجیره تولید و ارزش مواد معدنی و محصولات نهایی است.

دکتر رضا شکورشهابی، عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) و مجری طرح درباره دستاورده‌های طرح گفت: از مهمترین اهداف طرح می‌توان به شناسایی موانع اصلی بهره برداری از ذخایر کوچک معدنی کشور و راهکارهای افزایش نقش تولیدات ذخایر کوچک در توسعه بخش معدن و صنایع معدنی اشاره کرد.

او افزود: تحلیل موانع و راهکارهای بازگرداندن معادن غیرفعال به چرخه تولید، امکان پذیری فنی و اقتصادی توسعه فرآوری موبایل مواد معدنی جهت توسعه بهره برداری معادن کوچک و در نهایت مشخص شدن ماموریت ها و برنامه های کلی تفکیکی وزارت صمت، ایمیدرو، ایمپاسکو، صندوق بیمه، تشکل‌ها و شرکت های بزرگ معدنی برای حمایت ساختاری از برنامه توسعه و فعال سازی معادن کوچک مقیاس از دیگر اهداف این طرح بوده است.

شکورشهابی گفت: بر اساس مطالعات طرح از اردیبهشت ۹۹ تا آخر آذر ۹۹ به مدت ۸ ماه و در ۵ فاز کلی شامل تحلیل وضعیت معادن کوچک و فرآوری موبایل در دنیا، عارضه‌یابی بهره‌برداری از معادن کوچک و غیرفعال ایران، بررسی تجربیات مدیریت کلان معادن کوچک مقیاس در ایران، مطالعات میدانی امکان توسعه فرآوری موبایل در جهت فعالسازی ذخایر کوچک کشور و در نهایت تدوین رویکردهای کلی فعال‌سازی معادن کوچک وغیرفعال کشور) انجام گرفت.

او افزود: بنا بر اطلاعات به دست آمده، از جمله خروجی‌های فاز اول طرح می‌توان به پیشنهاد طبقه‌بندی معادن کوچک مقیاس، تحلیل چالش‌ها و فرصت‌های معادن کوچک مقیاس در دنیا، تحلیل راهبرد و رویکردهای توسعه معادن کوچک مقیاس در سطح بین‌المللی، راهبردهای دستیابی به توسعه پایدار در حوزه معادن کوچک مقیاسASM، تحلیل فناوری‌های فرآوری سیار مواد معدنی) اشاره کرد.

مجری این طرح پژوهشی گفت: از سویی در فازهای دو، سه و چهار طرح چالش‌ها و مشکلات براساس چهار دسته بانک داده جداگانه مستخرج از فعالیت‌های پیشین در حوزه ASM مورد بررسی قرار گرفتند. این اطلاعات براساس آمارهای دریافتی از سازمان‌های صمت، پرسشنامه‌های تهیه شده از خبرگان و اطلاعات گردآوری شده در قالب طرح احیاء بدست آمده و به صورت بانک اطلاعاتِ قابل تحلیل تنظیم شده است.

او افزود: برای تحلیل‌ اطلاعات موجود از فرآیند داده کاوی استفاده شده و به منظور تحلیل‌ چالش‌های مطرح در حوزه ASM از اطلاعات مستخرج از پرسشنامه الکترونیکی و روش تحلیل سلسله مراتبی دلفی فازی (FDAHP) بکار گرفته شد که به صورت ۵۹ چالش مطرح در حیطه معادن کوچک مقیاس ایران در حوزه هایی از قبیل (مدیریتی، اقتصادی، فناوری، اجتماعی، تقابل با معادن بزرگ مقیاس و محیط زیست) شناسایی شد که با تلفیق آنها ۲۶ چالش اصلی به عنوان خروجی حاصل شد.

شکورشهابی تصریح کرد: با بررسی توان ساخت داخل در حوزه واحدهای فرآوری سیار مهمترین توانایی های کشور در حوزه طراحی و ساخت واحدهای سنگ‌شکنی و آسیاکنی سیار، ساخت واحدهای مدولار و سیار لیچینگ، سیکلون واسطه سنگین و فلوتاسیون احصا شد لیکن نقصان های موجود کشور نیز در حوزه ضعف دانش فنی و تجربه کافی در زمینه طراحی و ساخت واحدهای ثقلی سیار، هیدرومتالورژی سیار و واحدهای مغناطیسی و آبگیری سیار مشخص شد.

دکتر حریرچی و جهانپور از شرکت مس قدردانی کردند

در نشست خبری پویش ملی اطلاع‌رسانی مقابله با کرونا دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر کیانوش جهانپور رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت از اقدامات شرکت مس در راستای مسئولیت اجتماعی قدردانی کردند.

به گزارش جهان معدن به نقل ازمس پرس، این نشست با حضور جمعی از مدیران و مسئولان سازمان‌های همراه گام چهارم بسیج و پویش ملی اطلاع‌رسانی مقابله با کرونا به صورت ویدئو کنفرانس در استودیو سلامت برگزار شد.

حریرچی با تشکر از شرکت‌های مس، فولاد مبارکه اصفهان و فولاد هرمزگان و همچنین سازمان منطقه آزاد قشم و کیش افزود: از سایر شرکت‌ها هم می‌خواهم برای مسئولیت اجتماعی خود در این مسیر از ما حمایت کنند تا گام‌های بلندی برای اطلاع‌رسانی مردم انجام دهیم.

معاون کل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی لزوم اطلاع‌رسانی گسترده به منظور انتقال مفاهیم پیشگیری از کرونا با بیانی مردمی را خواستار شد.

وی گفت: اطلاع‌رسانی باید در سطح وسیعی انجام شود و این کار پویش ملی اطلاع‌رسانی برای غلبه بر کرونا در سراسر کشور اجرا خواهد شد.

حریرچی از برندها خواست مسئولیت اجتماعی خود را در غلبه بر کرونا متمرکز کنند و تأکید کرد: با اقداماتی که در این مدت انجام می‌دهید در پساکرونا ارزش افزوده بیشتری کسب خواهید کرد و از تبلیغات مستقیم هم مؤثرتر خواهد بود.

وی افزود: کرونا، این واقعیت را بیش از پیش نشان داد و دیدیم که عواملی مثل سرمایه اجتماعی، تأثیر بسیاری در مبارزه با این بیماری دارد و اهمیت آن آن‌چنان بالاست که امروزه یکی از معیارهای مهم سنجش کارایی حکومت‌ها، مدیریت مبارزه با کروناست و لذا امروزه در تعیین سازمان‌های پیشرو نیز باید توانمندی آنها در همراهی غلبه بر کرونا مدنظر قرار داد.

همچنین دکتر جهانپور از همکاری و همیاری 70 شرکت و برند صنعتی و تجاری همراه و همیار گام چهارم بسیج و پویش ملی اطلاع‌رسانی مقابله با کرونا تحت پویش ره سلامت همچون شرکت ملی صنایع مس ایران، فولاد مبارکه اصفهان، شرکت فولاد هرمزگان، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی، سازمان مناطق آزاد قشم و کیش و شرکت شیرین عسل تشکر و قدردانی کرد.

فهرست مقررات مخّل بیرونی حوزه صنعت، معدن و تجارت به هیات مقررات زدایی اعلام شد

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: فهرست عناوین مجوزها، رویه ها و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت، معدن و تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصلاح آنها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت طرح در هیات مقررات زدایی ارسال شد.

به گزارش جهان معدن به نقل از شاتا، سعید زرندی اعلام کرد: فهرست عناوین مجوزها، رویه ها و مقررات مخل بیرونی حوزه صنعت، معدن و تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصلاح آنها به وزارت اقتصاد و دارایی جهت طرح در هیات مقررات زدایی ارسال شد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با عنایت به نامگذاری سال­ جاری و در راستای تحقق شعار مانع ­زدایی از حوزه تولید و در خصوص "لغو مجوزهای دست­ و پا گیر و تسهیل و تسریع در صدور مجوزهای ضروری برای فعالان اقتصادی فهرست عناوین مجوزها، رویه­‌ها و مقررات بیرونی (برون‌ دستگاهی) که موجب وقفه و اخلال در صدور مجوزهای حوزه صنعت، معدن و تجارت شده­اند جهت طرح در هیات مقررات­زدایی ارسال شده است.

وی افزود: این فهرست با همفکری و نظرخواهی از فعالان تولیدی و اقتصادی و تشکل های بخش خصوص ، خانه های صنعت، اتاق بازرگانی و دیگر انجمن ها تهیه شده است.

زرندی در ادامه توضیح داد : 9 مورد در بخش صنعت، 5 موضوع در بخش معدن و 5 مورد در بخش صنوف در این لیست به همراه پیشنهاد اصلاح آن دیده شده است.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت : این فهرست ، موضوعاتی بود که در اختیار هیات مقررات زدایی می باشد و سایر موضوعات دیگر برای مانع زدایی در سطوح بالاتر دنبال می شود.

لزوم حمایت دولت از طرح‌‌های دانش‌‌بنیان فولادی

یک تحلیلگر صنعت فولاد با اشاره به اینکه شرکت‌های فولادی نیاز به بازنگری در برخی سیاست‌های تولیدوفروش دارند، گفت: صنعت فولاد به همت فعالان این صنعت توانسته در سخت‌ترین شرایط تحریمی و مالی کشور علاوه بر بقاء به سوددهی مناسبی نیز دست یابد.

به گزارش جهان معدن ،حسام خوشبین‌فر گفت: با این حال ظرفیت‌‌‌های ایران برای رشد و توسعه این صنعت بسیار بیشتر از بهره‌‌برداری‌های کنونی است. همچنین باید در نظر داشته باشیم که استفاده از مزیت‌‌های رقابتی و افزایش بهره‌برداری از پتانسیل‌های موجود مستلزم اصلاح برخی روش‌ها در سطح کلان است.

وی با تاکید بر اینکه دولت باید در سیاست‌های راهبردی فضای بیشتری را به این صنعت اختصاص دهد، افزود: صنعت فولاد و به طور کلی صنایع فلزی در ایران نیازمند تامین زیرساخت‌های نوین و بهبود فرآیندها و تولید است. در این زمینه باید در نظر داشت که دشمنان‌ متخاصم کشورمان از هیچ تلاشی برای جلوگیری از توسعه صنعتی ایران دریغ نمی‌کنند.

این تحلیلگر صنعت فولاد با بیان اینکه برای توسعه صنعت فولاد نیاز به ریسک‌پذیری اقتصاد داریم، افزود: شرکت‌هایی مانند ایمیدرو در این زمینه می‌‌توانند با حمایت‌‌های بیشتر از صنعت فولاد زمینه‌‌ساز رشد بیشتر این بخش باشند. ما باید برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های دانش‌بنیان از ظرفیت دولت استفاده کنیم و دولت می‌‌تواند با حمایت از پژوهشگران زمینه‌‌ساز تولید زیرساخت‌‌های موردنیاز این صنعت باشد.

وی در پایان گفت: استفاده از قطعات و محصولات تولید داخل نیاز به ریسک‌پذیری و سرمایه‌گذاری دارد و بخش خصوصی به دلیل اینکه ماهیت فعالیت خود را بر اساس سوددهی تعریف می‌‌کند؛ حاضر به چنین فعالیتی نمی‌‌شود. از طرف دیگر با توجه به ظرفیت‌های داخلی نباید از این حوزه غافل شد. بر این اساس دولت می‌تواند با سرمایه‌گذاری بر فعالیت‌های دانش‌بنیان تلاش کند که محصولات و ایده‌های این حوزه را به سمت تولید رقابتی و توجیه‌‌پذیر هدایت کند.

اصحاب رسانه، مشاور رسانه ای فولاد مبارکه هستند

نشست مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه با اصحاب رسانه های تخصصی مدیر روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه در دیدار با تعدادی از نمایندگان رسانه‌های تخصصی در تهران گفت: تک‌تک رسانه‌ها، مشاور رسانه‌ای گروه فولادمبارکه هستند و هر نظر و دیدگاه ایشان می‌تواند گروه فولاد مبارکه را یک قدم به پیش ببرد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی شرکت فولاد مبارکه ، هادی نباتی نژاد افزود: در این جلسات، هم فکری و هم اندیشی قوت می گیرد و ما وظیفه خود می دانیم با اصحاب رسانه که سوابق قابل ملاحظه‌ای از فعالیت حرفه ای را در کارنامه خود دارند، اینگونه جلسات هم اندیشی را برگزار کنیم تا اگر اخلالی در سیستم رسانه ای فولاد مبارکه وجود دارد شنونده آن باشیم. به یقین جلسات هم اندیشی به صورت فصلی برپا خواهد شد تا از نظرات یکدیگر بهره مند شویم.

رسانه ها یکی از بازوهای اصلی روابط عمومی فولاد مبارکه هستند

وی افزود: اعتقادم بر این است که یکی از بازوهای اصلی روابط عمومی شرکت فولاد مبارکه رسانه‌ها هستند و باید از مجاری رسانه‌ها برای ظهور و بروز بیشتر فعالیت‌های شرکت فولاد مبارکه استفاده کنیم.

نباتی نژاد در ادامه گفت: نگاه بر این است بخشی از موضوعات را تغییر و بهبود مستمر داده و فضاهای جدید را به روابط عمومی فولاد مبارکه اضافه کنیم از این رو در بخش روابط بین الملل اقدامات جدیدی تعریف کرده ایم.

وی تاکید کرد: اتفاقات خوبی در انتظار شرکت فولاد مبارکه است و تلاش بر این است که با کمک رسانه‌ها بتوانیم اطلاع رسانی این اتفاق ها را به خوبی ر قم بزنیم.

نباتی نژاد افزود: روابط عمومی فولاد مبارکه در کنار رسانه‌ها قرار دارد و در تلاش است تا پروژه های رسانه‌ای جدید را با کمک رسانه‌ها انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه پذیرنده مطالب با نگاه نقدکننده است افزود: برخی اخبار که نگاه نقادانه دارند و مشکلات و چالش‌ها را بررسی می‌کنند را پذیرا هستیم، اما برخی از مطالب نگاه تخریبی دارند. در واقع باید نقد سالم صورت گیرد و صداقت در نوشتار وجود داشته باشد.

با وجود تحریم ها و در این وضعیت اقتصادی کشور به امید نیاز دارد

مدیر روابط عمومی فولاد مبارکه با بیان این مطالب گفت: با وجود تحریم ها شرایط فعلی شرکت فولاد مبارکه ویژه است و در وضعیت اقتصادی فعلی کشور به امید نیاز دارد و ما باید در این شرایط اقدام های امیدآفرین انجام دهیم و رسانه ها نیز به خوبی فعالیت های رو به جلوی بنگاه های اقتصادی موفق را نشر دهند.

وی با اشاره به اینکه به وجود آمدن برخی اشکلات طبیعی است و نباید افکار عمومی را با محتواهای جهت دار مشوش کرد افزود: یکی از اتفاقات مهم که شرکت فولاد مبارکه به آن پرداخته عمل به مسئولیت های اجتماعی در بخش‌های مختلف از کرونا گرفته تا آبادانی راه های روستایی و... بوده است. حال اگر این دست از اقدامات نیز مورد نقد قرار بگیرد به طبع مدیران شرکت، برای انجام این قبیل امور عام المنفعه با مشکل روبرو خواهند شد.

نباتی نژاد ادامه داد: ما می‌خواهیم با نظرات رسانه‌های تخصصی به یک چارچوب مناسب رسانه ای برسیم.

به گفته وی، هر کدام از رسانه‌ها، مشاوره رسانه‌ای مجموعه فولاد مبارکه هستند و هر یک از نظرات و دیدگاه ها می‌تواند مجموعه را یک قدم به پیش ببرد.

نباتی نژاد تصریح کرد: هر رسانه می تواند با سبک خود سوژه‌های مختلف را پیگیری کرده و برای مجموعه فولاد مبارکه تولید محتوا انجام دهد.

افزایش دامنه ارتباط مدیران فولاد مبارکه با رسانه ها

به گفته نباتی نژاد، ارتباط گیری مناسب با مدیران فولاد مبارکه از خواسته های رسانه هاست که باید ساختاری برای آن شکل بگیرد زیرا در نهایت منجر به تولید محتوای بیشتر می‌شود. همچنین در فضای خبری نیز تصمیم بر این است که از پوشش محوری به سمت تولید محوری برویم و از رسانه‌ها نیز در این زمینه کمک خواهیم گرفت. به این شکل که به رسانه ها سوژه داده می شود تا تولید محتوا روی آن انجام گیرد.

به گفته مدیر روابط عمومی شرکت فولادمبارکه، بازوهای اصلی روابط عمومی این شرکت رسانه‌ها هستند و باید ارتباط ما با آنها نزدیک باشد.

شایان ذکر است، در نشست های هم اندیشی رسانه های تخصصی صنعت و معدن نمایندگان روزنامه دنیای اقتصاد، خبرگزاری موج، خبرگزاری ایلنا، روزنامه صمت، پایگاه خبری اقتصاد آنلاین، پایگاه خبری معدن نامه، ماهنامه چیلان، ماهنامه پردازش، پایگاه خبری معدن نیوز، پایگاه خبری رویداد۲۴ و اقتصاد ۲۴، پایگاه خبری ماین نیوز، ماهنامه اخبار فلزات، پایگاه خبری می متالز، پایگاه خبری دنیای معدن حضور داشتند و در نشست دیگر که با حضور رسانه‌های حوزه بورس و بانک تشکیل شد؛ نمایندگان پایگاه خبری بورس ۲۴، پایگاه خبری بورس نیوز، پایگاه خبری بورس پرس، پایگاه خبری بورس امروز و ماهنامه بورس و بانک به ارائه نظر و پیشنهاد درمورد بهبود مستمر همکاری های رسانه ای پرداختند.

بررسی کارنامه یک‌سال تولید مس در استان کرمان

با هدف جمع‌بندی اولیه کارنامه تولیدی شرکت مس در سال جهش تولید جلسه تولید مجتمع مس سرچشمه و شهربابک برگزار شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازمس پرس، با حضور دکتر «اردشیر سعدمحمدی»، مدیرعامل شرکت مس، جلسه تولید مجتمع مس سرچشمه و شهربابک با هدف جمع‌بندی اولیه کارنامه تولیدی شرکت مس در سال جهش تولید برگزار شد.

در این جلسه که با حضور معاون توسعه سرمایه انسانی و سیستم‌های اطلاعاتی شرکت مس، مشاور مدیرعامل و مدیر گروه روابط عمومی، مدیران مجتمع مس سرچشمه و شهربابک، معاونان، مدیران بخش تولید و مجریان طرح‌های توسعه دو مجتمع برگزار شد، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در جریان آخرین وضعیت تولیدی مجتمع‌ها قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، روند پیشرفت طرح‌های توسعه دو مجتمع یکی دیگر از محورهای مورد بحث در این دو جلسه بود که با حضور مجریان مورد بررسی قرار گرفت.

آمریکایی‌ها هیچ اطلاعات فنی به مس نمی‌دادند اما بومی‌سازی وضعیت را تغییر داد

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: عملکرد تولیدی و موفقیت شرکت‌ها و صنایع در عرصه بومی‌سازی نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی با وجود تحریم‌ها، توانمندی تامین نیاز خود را دارد.

به گزارش جهان معدن ،محمدرضا پورابراهیمی در مراسم افتتاح نمایشگاه نهضت تولید، بومی‌سازی و صادرات که با حضور نورالدینی مشاور ارشد استاندار کرمان، مهندس حسین احمدی مدیر مجتمع مس سرچشمه و جمعی از مدیران صنایع استان در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی جنوب‌شرق کرمان برگزار شد، اظهار کرد: مجتمع مس سرچشمه، قبل از انقلاب راه‌اندازی شد و آمریکایی‌ها آنجا حضور داشتند تا شرکت مس را اداره کنند درحالی‌که کوچک‌ترین اطلاعات و دانش فنی در زمینه اداره شرکت، ساخت قطعات و... در اختیار ایرانیان قرار نمی‌دادند، اما امروز وضعیت متفاوت شده است.

وی ادامه داد: صنعتگران امروز فرماندهان و سربازان این جهاد اقتصادی هستند و با پایمردی مردم و مجاهدت صنعتگران، پاسخ همه دشمنی‌های مستکبران داده شده است.

نماینده مردم کرمان و راور در مجلس بیان کرد: مجلس هم با بضاعت خود، از فعالیت‌های تولیدی حمایت و در راستای رفع مشکلات این حوزه، ازجمله مشکلات بانکی و مالیاتی و سایر موارد اقدام می‌کند و این اقدامات در گذار ایران از گردنه دشوار تحریم‌ها خود را نشان می‌دهد.

پورابراهیمی با تاکید بر اهمیت ساخت داخل و بومی‌سازی گفت: برنامه نیازسنجی کالاهای مورد نیاز صنایع بزرگ و تولید آن در استان کرمان وجود دارد تا نیازهای صنایع بزرگ و توانمندی صنایع کوچک اعلام شود و با شکل گرفتن این ارتباط، موجبات توسعه در این عرصه و تامین قطعات و خدمات در داخل استان فراهم شود.

وی افزود: همچنین باید با برقراری ارتباط بین پارک علم و فناوری و صنعت، بومی‌سازی و تجهیز شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تقویت شود.

صفحه1 از5