02 اسفند 1402
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
دوشنبه, 28 فروردين 1402 ساعت 18:10

برنامه های مطالعاتی طرح توسعه صنعت گوهرسنگ در سال 1402 اعلام شد

برنامه های مطالعاتی طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور در بخش مطالعات اکتشافی و پژوهشی سال 1402 و با راهبری ایمیدرو اعلام شد.

به گزارش جهان معدن به نقل ازروابط عمومی ایمیدرو، طرح توسعه صنعت گوهرسنگ کشور(تحت پوشش ایمیدرو) برنامه های عملیاتی سال جاری را در چند حوزه اعلام کرده است که بر اساس آن تکمیل مطالعات اکتشافی و اجرای پروژه و طرح های پژوهشی را شامل می شود.

مطالعات اکتشافی

در بخش مطالعات اکتشافی؛ تکمیل مطالعات اکتشافی گوهرسنگ‌ها در فاز شناسایی و پی‌جویی در پنج استان آذربایجان‌غربی، کرمان، قم، مرکزی و قزوین مورد توجه است. همچنین تکمیل مطالعات اکتشافی گوهرسنگ‌ها در فاز غربالگری در شش استان آذربایجان‌شرقی، خراسان‌رضوی، اصفهان، همدان، سیستان و بلوچستان و خراسان‌جنوبی و تکمیل مطالعات سراسری یاقوت کشور نیز در شمار برنامه ها قرار دارد.

مطالعات پژوهشی

در بخش مطالعات پژوهشی؛ اجرای پروژه پژوهشی "مطالعات بررسی پتانسیل‌های اقتصادی و خصوصیات گوهرشناسی در مناطق انتخابی در جنوب استان کرمان و شمال هرمزگان (منطقه اورزویه، بافت و دشتاب) و تهیه راهنمای اکتشاف و استخراج رگه‌های گارنت‌دار" عملیاتی خواهد شد.

اجرای طرح پژوهشی کشت صدف‌های مرواریدساز و پیگیری اولویت‌‌های ارایه شده طرح‌های پژوهشی حوزه گوهرسنگ‌ها با همکاری دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی طی سال جاری هدفگذاری شده است.

در راستای سیاست های توسعه ای ایمیدرو در بخش آموزش؛ حمایت از پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی و انتشار کتب مرتبط در حوزه گوهرسنگ؛ برنامه ریزی شده است.