11 خرداد 1399
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
شنبه, 18 اسفند 1397 ساعت 17:03

مطابق با استاندارد ISO 14001 صورت گرفت: تمديد اعتبار سيستم مديريت زيست محيطي ذوب آهن اصفهان

zobgovمميزي خارجي سيستم مديريت زيست محيطي ذوب آهن اصفهان مطابق با استاندارد ISO14001 ویرایش سال 2015 توسط موسسه گواهی دهندهSGS طي روزهاي 13 و 14 اسفند ماه با موفقیت انجام و تمديد اعتبار اين گواهينامه در ذوب آهن اصفهان اعلام شد.
به گزارش جهان معدن به نقل از روابط عمومی ذوب آهن اصفهان، مهندس شیرین پرور مدير كيفيت فراگیرذوب آهن اصفهان ضمن اعلام اين خبر يادآور شد كه اين مميزي، اولین ممیزی مراقبتي ازدوره شش ساله گواهينامه مذكور در ذوب آهن اصفهان بوده که بر اساس نمونه برداری ازفعالیت‌های 16 مدیریت مرتبط شرکت انجام گرفته وبا توجه به مشاهده نشدن هیچ گونه عدم انطباق عمده در این زمینه گواهینامه مذکور در ذوب آهن اصفهان تمدید اعتبارشد.


مهندس تولاییان معاون بهره برداری شرکت، در جلسه اختتامیه اين ممیزی ضمن تشکر از سرممیزان موسسه SGSوتمامی همکاران، با اشاره به اقدامات اصولی وبلند مدت انجام شده در امور محیط زیستی دراین مجتمع عظیم صنعتی یادآور شد که این شركت همواره با مدنظر قرار دادن الزامات واستانداردهاي زيست محيطي به موضوع محيط زيست توجه ویژه داشته و بر حسب استراتژی‌ها و مسئولیت‌های اجتماعی خود، همواره از توصيه‌هاي مميزان خارجي در این زمینه استقبال مي‌كند .