01 ارديبهشت 1400
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
یکشنبه, 17 اسفند 1399 ساعت 00:03

پیشنهاد طرح احیای معادن کوچک مقیاس برای فعال سازی معدن خاک سرخ هرمز

بنا به گزارش جهان معدن ،فعال نمودن معدن خاک سرخ هرمز با لحاظ نمودن توسعه ژئوتوریسم در راستای رسالت اجتماعی و رعایت موارد زیست محیطی، مشروط به احداث واحد فرآوری محصولات میانی و پایین دستی و ممنوعیت صدور مواد معدنی خام از جزیره از جمله مواردی بود که در پیشنهادات ارائه شده با هدف ایجاد اشتغال پایدار و زنده نگداشتن معدن عنوان شد.