20 آذر 1402
RSSFacebookTwitterLinkedinDiggYahooDelicious
دوشنبه, 11 مهر 1401 ساعت 12:00

سکوت بازار صادرات چدن روسیه

هفته گذشته قیمت چدن صادراتی روسیه افزایش یافت در حالی که تولیدکننده ها بر فروش در بازار داخلی تمرکز کرده اند. متوسط قیمت چدن صادراتی با 35 دلار رشد هفتگی 395 دلار هر تن فوب دریای سیاه ثبت شده است. در ترکیه در 425 تا 430 دلار هر تن سی آی اف معامله شد که معادل 395 دلار هر تن فوب است. قیمت پیشنهادی رسمی به خریداران ترکیه 420 دلار هر تن فوب است.

به گزارش جهان معدن به نقل ازفولاد ایران، از طرفی به گفته برخی منابع، خریداران ترک به دلیل تحریم ها و تصمیم بانک های ترکیه برای عدم استفاده از سیستم بانکی Mir روسیه، احتمالا در پرداخت های خود به فروشنده های روس دچار مشکل می شوند. Mir یک سیستم پرداخت روسی برای انتقال وجه الکترونیکی است که توسط بانک مرکزی روسیه در سال 2017 ایجاد شده است.

به همین دلیل است که کارخانه های ترکیه بیشتر روی خرید قراضه متمرکز شده اند. البته روس ها معتقدند که تصمیم بانک های ترکیه برای تعلیق استفاده از سیستم پرداخت Mir راه را برای خریداران ترکیه ای برای پرداخت به روسیه مسدود نکرده است. در ایتالیا هم شنیده شده قراضه جایگزین خرید چدن روسیه شده است.